Disclaimer

The information contained in this section of the website is restricted and is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part in, into or from the United States of America (including its territories and possessions), any state of the United States including the District of Columbia, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, Switzerland, South Africa, South Korea or any jurisdiction where to do so might constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction.

Informationen på denna del av webbplatsen är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA"), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådana handlingar kan utgöra ett brott mot lag eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.