Financial Reports

Financial reports

Below you will find our interim reports and annual reports. Click on the link to open or download the report you wish to take part of.

Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
2021
2020

Finansiella rapporter

 

Här finner du vår interimrapporter och årsredovisningar. Klicka på länken för att öppna eller ladda ner valt dokument.

Acarix delarsrapport jan-jun 2019
Ladda ner >>

Acarix Årsredovisning 2018
Ladda ner >>

Acarix Årsredovisning 2017
Ladda ner >>