Financial Reports

Financial reports

 

Below you will find our annual reports. Click on the link to open or download the report you wish to take part of.

Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
2022
2021
2020
2019
2018

Finansiella rapporter

 

Här finner du årsredovisningar på svenska.
Klicka på länken för att öppna eller ladda ner valt dokument.

 

Acarix Kvartalsrapport 2022
Ladda ner>>

Acarix Årsredovisning 2021
Ladda ner>>

Acarix Årsredovisning 2020
Ladda ner>>

Acarix Årsredovisning 2019
Ladda ner>>

Acarix Årsredovisning 2018
Ladda ner >>

Acarix Årsredovisning 2017
Ladda ner >>