Nomination committe

Annual general meeting 2022

 

The Annual General Meeting (AGM) 2022 in Acarix will be held on Wednesday, 11 May 2022 in Stockholm. Shareholders who wish submit proposals for the AGM 2022, can send such requests in writing to Acarix AB (publ), Jungmansgatan 12, 211 19 Malmö, Sweden or by e-mail to agm@acarix.com. To ensure that the company is able to include such an item in the notice for the AGM, such request shall have reached the company no later than on 12 April 2022.

 

NOMINATION COMMITTEE

A Nomination Committee consisting of shareholder representatives and the Chairman of the Board of Directors has been established for Acarix AB (publ) in accordance with the principles adopted by the annual general meeting held on 11 May 2021.

The members of the Nomination Committee are:

Philip Siberg, Chairman of the board
Carl M Hamilton, representing Carl M Hamilton
Sang-Chul Lee, representing Sang-Chul Lee

Shareholders wishing to submit a proposal to the Nomination Committee may do so by sending an e-mail to: valberedning@acarix.com

 

ÅRSSTÄMMA 2022

 

Årsstämman 2022 i Acarix kommer att hållas onsdagen den 11 maj 2022 i Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan skriftligen skicka en sådan begäran till Acarix AB (publ), Jungmansgatan 12, 211 19 Malmö, Sverige , eller per e-post till agm@acarix.com. För att bolaget med säkerhet ska hinna ta in ärendet i kallelsen till årsstämman bör en sådan begäran ha nått bolaget senast den 12 april 2022.

 

VALBEREDNING

En valberedning bestående av aktieägarrepresentanter och styrelseordföranden, har utsetts för Acarix AB (publ) i enlighet med de principer som antogs av årsstämman den 14 maj 2020.

Valberedningens medlemmar är:

Philip Siberg, Styrelseordförande
Carl M Hamilton, representerar Carl M Hamilton
Sang-Chul Lee, representerar Sang-Chul Lee

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta per email till Valberedningens ordförande:  valberedning@acarix.com.